مدیر منابع انسانی پتروشیمی جم:
نقش آموزش در توسعه فردی غیر قابل انکار است
مدیر توسعه منابع انسانی پتروشیمی جم گفت: «نقش آموزش در توسعه فردی غیر قابل انکار است و خوشبختانه شاهد شکوفایی و تنوع و گستردگی در روش‌های آن هستیم.»
نبض بازار از آمار‌های فروش داخلی پتروشیمی جم طی ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ گزارش می‌دهد:
رشد ۶.۱۴ درصدی فروش داخلی پتروشیمی جم در سه فصل ابتدایی امسال
جمع فروش داخلی پتروشیمی جم در ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم ۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان بوده، معادل ۶.۱۴ درصد رشد کرده است.
تلفیق و ضمانت اجرایی از مفاهیم اصلی برنامه‌ریزی است
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی پتروشیمی جم عنوان کرد: «یکی از مفاهیم اصلی برنامه‌ریزی، تلفیق برنامه‌ها توسط واحد‌های ذینفع و توافق روی زمانبندی است که به عنوان ضمانت اجرایی برنامه‌ها عمل می‌کند، بنابراین واحد برنامه‌ریزی تلفیقی به عنوان تسهیلگر و سازمان‌دهنده در کنار دیگر واحد‌ها است.»
در هلدینگ پتروشیمی جم برنامه‌ریزی، پایش، و تبدیل به استراتژی در راستای منافع بازنشستگان انجام می‌شود
مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: «خوشبختانه هلدینگ پتروشیمی جم به عنوان پیشتاز در حوزه برنامه‌ریزی، پایش فعالیت‌ها، ابلاغ سیاست‌ها و تبدیل به استراتژی را در راستای منافع بازنشستگان، صندوق بازنشستگی و مجموعه صبا انرژی انجام می‌دهد.»
طراحی و ارائه خدمات باید با هدف بهبود کیفیت و جلب رضایت پرسنل انجام شود
مدیر مجتمع پتروشیمی جم گفت: «باید تمامی برنامه‌ها به شکل هدفمند تعریف شود و جهت‌گیری و ارزیابی‌ها با تعریف هدف، انتظارات و نیاز‌های جامعه کارکنان به طراحی و ارائه خدمات با هدف بهبود کیفیت و جلب رضایت پرسنل انجام شود.»