ثبت رکوردی بی سابقه در پتروشیمی غدیر؛
تولید «پی. وی. سی» غدیر بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت/ غدیر آماده ورود به باشگاه صدتایی‌ها می‌شود
برای نخستین بار در تاریخ تاسیس و راه اندازی شرکت پتروشیمی غدیر، نسبت تولید به ظرفیت اسمی این زنجیره «پی. وی. سی» و «وی. سی. ام» درحالی به ترتیب به ۱۰۸ و ۱۰۳ درصد و تولید تجمعی به مرز یکصد هزار تن رسیده که به زودی کلنگ ساخت پارک کلر این پتروشیمی به زمین خواهد خورد.