گزارش وقت خبر از وضعیت فروش پتروشیمی مارون :
فروش ۲۹ هزار میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی مارون در ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۱
جمع فروش صادراتی و داخلی شرکت پتروشیمی مارون تا پایان بهمن ۱۴۰۱ و دوره ۱۱ ماهه نخست سال جاری، معادل ۲۹۱۶۶ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۹۳۷۴ میلیارد تومان بوده است. 
گزارش وقت خبر از وضعیت سود و فروش در پتروشیمی مارون تا پایان دی ۱۴۰۱:
سودآوری پتروشیمی مارون در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱
در پتروشیمی مارون با ثبت ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه یوتیلیتی و ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش صورت گرفت که نشان دهنده سودآوری و درآمدزایی این شرکت در دوره ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ است و فروش این شرکت ۱۰ برابر هزینه‌های یوتیلیتی بوده است.
افتتاح نخستین پروژه‌ی زیست محیطی واحد VOC استان خوزستان در پتروشیمی مارون
پروژه‌ی جمع آورى و حذف ترکیبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفیه‌ی پساب پتروشیمى مارون به روش اکسیداسیون حرارتى براى اولین بار در استان خوزستان، با حضور جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم سازمان محیط زیست کشور (و جمعی از مدیران ارشد سازمان)، دکتر اشرفی مدیرکل محترم محیط زیست خوزستان، دکتر برزگر مدیرعامل محترم سازمان منطقه‌ی ویژه و مدیرعامل پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، افتتاح گردید.