تندیس زرین در دستان پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی مارون از سال ۱۳۹۷ توانسته گواهی عدم آلایندگی را دریافت نماید همچنین از سال ۱۳۹۸ تاکنون موفق به اخذ جوایز صنعت سبز کشور و تندیس سیمین و زرین شده است.
تخریب مدیران خوشنام صنعت پتروشیمی، به چه قیمت!!!
پتروشیمی مارون و امین امرائی مدیرعامل این پتروشیمی به تازگی مورد هجمه‌ی خبری یکی از سایت‌های داخلی قرار گرفته است؛ اما بررسی عملکرد این مدیر جوان نشان می‌دهد این حرکت به دور از انصاف و اخلاق حرفه‌ای صورت گرفته است.