مدیرعامل پتروشیمی مارون در گفتگوی تصویری با نفت ما خبر داد:
پروژه سلمان تا اواخر سال به اتمام می‌رسد
مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: خبر خوب در مورد پروژه سلمان اینکه اغلب تجهیزات اصلی و لانگ لیدش تامین شده یا در سایت بوده، و یا در مسیر حمل است که به زودی به سایت می‌رسد به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات آن آماده شده و اتفاقات خوبی در پایان سال شاهد خواهیم بود.