در جلسه امروز بورسی‌ها با مجلس چه چیزهایی مطرح شد؟

۸ ماهی از شروع ریزش‌های بورس می‌گذرد و طی این مدت شاخص کل بازار سهام نزدیک به ۵۰ درصد عقب‌نشینی داشته است. طی این مدت ارکان مختلف کشور بارها جلساتی برای تصمیم‌گیری در خصوص بورس و بهبود بازار سهام برگزار کرده‌اند. جلساتی که می‌توان گفت تقریبا هیچکدام دردی از بورس دوا نکرده‌اند. آخرین جلسه در این خصوص هم امروز بوده است. در جلسه امروز بورس اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با دهقان دهنوی دیدار داشتند.