رازهای ترور کندی ۵۷ سال بعد؛ حبس اطلاعات به بهانه امنیت ملی

به گزارش وقت خبر ، دولت آمریکا که از دیگر کشورها به خاطر نداشتن آزادی اطلاعات ایراد می‌گیرد، ۵۷ سال بعد از ترور جان اف کندی هنوز هم جزئیات زیادی درباره این حادثه را از مردم دنیا مخفی نگاه داشته است.   با آنکه ۵۷ سال از قتل مرموز جان اف‌کندی، رئیس جمهوری آمریکا می‌گذرد،