دروس عمومی از کنکور حذف نشده است
با تغییر ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، کنکور سراسری از سال ۱۴۰۲ مشمول تغییرات جدیدی در نحوه برگزاری، مواد آزمونی و محاسبه سوابق تحصیلی شده است.
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور چند درصد است ؟
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: استرس داوطلبی که در آزمون چهار ساعته باید خودش را آماده می‌کرد بسیار بالا بود و اگر برای فردی مسأله‌ای پیش می‌آمد یا در جلسه دچار استرس می‌شد، فرصت یک ساله‌ای را از دست می‌داد و داوطلبان آسیب می‌دیدند.