شاخص آلودگی هوا رکورد زد
رییس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نسبت به وضعیت خطرناک کیفیت هوا در چند شهر این استان هشدار داد.