از افزایش نجومی قیمتها تا گران فروختن به داخلی ها ؛ نفت پاسارگاد شفاف سازی کند

شرکت نفت پاسارگاد که سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین و صندوق بازنشستگی کشوری را در لیست سهامداران خود دارد در حرکتی عجیب نرخ فروش محصولات خود را از پایان سال ۹۷ تا شهریور ۹۸ از ۶۶ تا ۱۱۳ درصد افزایش داده است. آنطور که ملاحظه می شود مبانی و مرجع قیمت گذاری در این شرکت نفتی اعضای هیئت مدیره هستند.