در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو مجمع نمایندگان استان کرمان؛
کاروانسرای وکیل کرمان تبدیل به اثری دیدنی، جذاب و ماندگاربرای گردشگران شده است
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار کرد: کاروانسرای وکیل کرمان پس از مرمت تبدیل به اثری دیدنی، جذاب و ماندگار برای گردشگران شده است و این اثر می‌تواند الگویی برای مرمت سایر اثار باستانی و تاریخی استان کرمان باشد.
در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد:
جاذبه اقامتی کاروانسرای وکیل کرمان برای گردشگران داخلی و خارجی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مرمت کاروانسرا‌های قدیمی کشور مانند کاروانسرای وکیل کرمان و تبدیل آن به هتل تاکید کرد: اگر بر روی جاذبه‌های بومی و منطقه‌ای هر استان کار کرده و آن را تقویت کنیم برای گردشگران از جذابیت بالایی برخوردار است و قطعا استراحت و تفریح برای گردشگران در کاروانسرا از هتل جذابتر است.