اهداف و برنامه‌های شرکت گلتاش برای سال ۱۴۰۱
شرکت گلتاش سهامی عام یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر بوده که در درون مجموعه خود شرکت‌های تولیدی محصولات شوینده و مواد اولیه صنعتی را دارا می‌باشد.