رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن مطرح کرد: تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقلاب/ نقش کلیدی فولاد مبارکه در توسعه پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت:اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور و جزء معدود استان های برتر در حوزه معدن بایستی دوران جدید را در گام دوم انقلاب بردارد تا با اتخاذ سیاست های حمایتی از کارآفرینان و صنعتگران نمونه و واحدهای عظیمی چون شرکت فولاد مبارکه شاهد تحولی در این حوزه ها باشیم.