نقش وزارت صمت در گرانی مرغ

درحالی‌که سیاست‌ها درباره بازار مرغ دخالت مستقیم دولت از دو زاویه ارز ۴۲۰۰ برای نهاده‌های دامی و همچنین تعیین قیمت نهایی برای فروش در مرغ‌فروشی‌هاست و هنوز نتوانسته موفقیتی از آن خود کند، برخی اظهارات حاکی از آن است که دولت حتی در این بخش هم نتوانسته موفقیتی از آن خود کند.

آخرین خبرها از ترخیص خودروهای دپو شده

در حالی حدود سه ماه از پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده‌ که اعلام مسئولان گمرک نشان می‌دهد در مجموع اتفاق جدیدی برای ترخیص رخ نداده است؛ به طوری که با وجود موافقت آنها برای خروج خودروها، در صورت عدم تمدید مصوبه یا موافقت با ترخیص، ‌