رشد ۳۸ درصدی تولید در واحد آماده‌سازی تختال

به گزارش وقت خبر ، رئیس واحد آمادهسازی تختال از رشد ۳۸ درصدی تختالهای آمادهسازیشده در نیمۀ اول سال ۱۳۹۸ نسبتبه مدت مشابه سال قبل خبر داد.

نورالدین رئیسزاده با بیان اینکه این واحد نقش خنکسازی، رفع عیوب و ارسال تختال به واحد نورد گرم را بر عهده دارد، گفت: تختالهای مازاد ظرفیت نورد گرم شرکت که در این واحد آمادهسازی شدهاند، با همکاری واحد فروش به بازار عرضه میشود.
وی تصریح کرد: درنتیجۀ تلاش کارکنان این واحد، رکورد ۵۹۸ هزار و ۶۱۴ تن در ششماهۀ اول سال ۱۳۹۸ به دست آمد.
نورالدین رئیسزاده در پایان از همکاری واحد های برنامه ریزی کنترل تولید، کنترل کیفی، دفتر فنی تولید و واحد جرثقیلهای ریخته گری که موجب دستیابی به این موفقیت شدند تشکر و قدر دانی نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.