فولاد مبارکه، پیشتاز بومی‌سازی صنعت فولاد کشور است

Print Friendly, PDF & Email

در پی برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران که در دی‌ماه سال گذشته برگزار شد و آغازگر موج فراگیر بومی‌سازی و حمایت از تأمین داخلی بود، به درخواست تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان زنجیرۀ فولاد، دومین دورۀ این رویداد تخصصی و منحصربه‌فرد ملی به همت شرکت فولاد مبارکه، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و با مشارکت سایر شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی و تأمین‌کنندگان مطرح داخلی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و تشکل‌های زنجیرۀ فولاد، از ۲۳ تا ۲۶ دی‌ماه سال جاری به مدت چهار روز در برج میلاد تهران برگزار شد.

کد خبر : 1253
تاریخ انتشار : یکشنبه 29 دی 1398 - 12:25
فولاد مبارکه، پیشتاز بومی‌سازی صنعت فولاد کشور است
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش وقت خبر ، کسب دستاوردهای شرکت فولاد مبارکه در زمینۀ بومیسازی را به این شرکت تبریک میگویم
در جریان برگزاری این نمایشگاه، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، ضمن حضور در غرفۀ فولاد مبارکه از دستاوردهای این شرکت در عرصۀ بومیسازی بازدید کرد. وی پس از مشاهدۀ عملکرد تجهیز دستگاه پیچش گرم با نرخ کرنش بالا ابراز داشت: توان مدلسازی قبل از تولید که این دستگاه امکان آن را در اختیار ما قرار میدهد به معنای آن است که اراده بر این بوده که همهچیز در داخل کشور شکل بگیرد. بنده به شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان تبریک میگویم که این کار مشترک را رقم زدهاند و مطمئنم که صنعت فولاد آیندۀ بسیار خوبی برای کشورمان ایران رقم خواهد زد.

 رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از غرفۀ فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه پیشتاز بومیسازی صنعت فولاد کشور است
خداداد غریبپور با تأکید بر اهمیت بومیسازی در صنعت فولاد گفت: خوشبختانه در نمایشگاه امسال شاهد رشد قابلملاحظۀ شرکتکنندگان و سازندگان داخلی هستیم.
غریبپور با اشاره به امضای تفاهمنامههای متعدد در جشنوارۀ امسال تصریح کرد: در مراسم افتتاح دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد تفاهمنامهای ۵۰۰ میلیون یورویی میان تولیدکنندگان و تأمینکنندگان امضا شد. این تفاهمنامه موجب میشود پانصد میلیون یورو نیاز ارزی کشور مرتفع گردد و از واردات بینیاز شویم و البته این روند، ادامهدار خواهد بود.
وی در پاسخ به رویکرد دومین نمایشگاه فولاد و نقش این نمایشگاه در توسعۀ بومیسازی در زنجیرۀ فولاد گفت: این نمایشگاه کاملا عملیاتی است. صنعت فولاد در کشور صنعت قدرتمندی است و این توان را دارد که با قدرت مسیرش را ادامه دهد و تحریمهای این حوزه را بیاثر کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو طی سخنانی در مراسم افتتاحیۀ این همایش و نمایشگاه گفت: برگزاری این رویدادها فرصتهایی به وجود میآورد تا ببینیم در بومیسازی کجا قرار گرفتهایم. بدین ترتیب تولیدکنندگان و سازندگان داخلی اطلاعات دقیقی از کمیت و کیفیت ماشینآلات، تجهیزات و قطعات موردنیاز این صنعت به دست میآورند. همچنین اطلاعات دقیقی از تعداد و میزان توانمندی تأمینکنندگان به دست میآید. به همین دلیل است که بعضا یک قطعه در جایی از کشور ساخته میشود و در جای دیگری از کشور همان قطعه را صنعتگر بهناچار وارد میکند. بنابراین برپایی این نمایشگاه آغاز راهی است که افق آن کاملا روشن است.
وی تأکید کرد: این مهم است که ما راه را شروع کردهایم و امسال شاهد افزایش ۱۶۰۰ متری مساحت نمایشگاه نسبتبه سال گذشته هستیم. باید در حوزۀ کسب دانش فنی تولید ماشینآلات و تجهیزات اقدامات اساسیتری انجام دهیم و تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم.
یکی از سیاستهای ایمیدرو ایجاد ساختار به همین منظور در شرکتهای بزرگ فولادی است؛ ازاینرو این شرکتها باید با کمک واحدهای مختلف مانند تحقیق و توسعه (R&D)، ساختاری با این نام ایجاد کنند. بهطور قطع تا ساختار ایجاد نشود، نمیتوان فعالیتی انجام داد. پیشنهاد دوم ما این است که انجمنی با عنوان «انجمن قطعهسازان» ایجاد شود و آنها نیز چنین همایشها و نمایشگاههایی برگزار کنند و توانمندیهای خود را بهمنظور تأمین نیازمندیهای فولادسازان به معرض نمایش بگذارند. ضمن اینکه شرکتهای پیمانکار هم باید همین کار را انجام دهند.
غریبپور خاطرنشان کرد: طی این فعالیتها مسائل بومیسازی باید تشریح شود و دولت چه در سازمان ایمیدرو، چه وزارت صمت و چه حوزۀ معاونت علمی و فناوری باید از شرکتهای دانشبنیان حمایت کند و کارهای آنها را تسهیل نماید تا این اتفاقات به سرمنزل مقصود برسد.
باید به جایی برسیم که حدود ۸۰ دلار نیاز ارزی به ازای هر تن تولید در صنعت فولاد را روزبهروز کم کنیم. پیشنهاد ما به انجمن این است که سال آینده شرکتهای فولادسازی، پیمانکاران، تولیدکنندگان قطعات، دانشگاهها و انجمنهای دانشبنیان که به بیشترین میزان، نیاز ارزی را کم کردهاند تشویق شوند.

از دستاندرکاران صنعت فولاد قدردانی میکنم که به بومیسازی، ارتباط با دانشگاه و تولید محصولات استراتژیک بها میدهند
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در آئین افتتاحیۀ جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد گفت: صنایع باید برای دستیابی به بومیسازی واقعی و برخورداری از تکنولوژی، با دانشگاه روابط بسیار نزدیکتری داشته باشند.
صاحب صنعت شدن نتیجۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی در پژوهش است و بخش دولتی نباید در این بخش وارد شود. فروش نفت به ما تلقین کرده که همهچیز ازجمله دانش و تکنولوژی خریدنی است. درحالیکه تکنولوژی آموختنی است. با پول میتوان صاحب کارخانه شد، اما نمیتوان صاحب دانش شد. متأسفانه این اشتباه، فرهنگ کارآفرینی را در کشور ما نابود کرده است. باید از دستاندرکاران صنعت فولاد قدردانی کنم که برای بومیسازی، ارتباط با دانشگاه و تولید محصولات استراتژیک ارزش قائلاند.
متأسفانه ساختارهای واردات در کشور بسیار قوی و روان، و ساختارهای صادرات به همان نسبت ضعیف است. تحریم که واردات را مشکل کرده فرصتی است تا ضعفها را رفع کنیم. اگر بخواهیم به نسلهای آینده کمک کنیم، باید حامی صنایع باشیم و واردات بیحاصل نداشته باشیم. جای خوشبختی است که در صنعت فولاد حرکتهای بسیار خوب و امیدوارکنندهای در حال انجام است.
صاحب کارخانه شدن با صاحب تکنولوژی شدن از نظر زیرساختها و دیگر موضوعات، دو مقولۀ کاملا متفاوت است. صنعت جایی است که در آن طراحی میکنیم، جایی است که در آن ماشینسازی میکنیم، چنین چیزی در دانشگاه اتفاق میافتد. اگر در مورد صنعت دانشگاه صحبت میکنیم راجعبه چنین صنعتی صحبت کردهایم. دولت باید زیرساختهای پژوهشی را تأمین کند. پژوهشی که با پول دولت انجام شود مانند صنعتی است که با پول دولت راهاندازی میشود، مثل کارخانهای است که با پول دولت ساخته میشود، خروجیهایش هم همان است که میبینیم. آیا محصول کارخانه میتواند با بخش خصوصی یا واردات قابلرقابت باشد؟ پس تا پژوهش به بخش خصوصی نیاید، محصولی از این پژوهش خارج نخواهد شد. برای همین است شرکتهای دانشگاهی توسعه پیدا کردند، چون بستر توسعهشان دانشگاهها  است.
تکنولوژی یادگرفتنی است؛ مثل درس است و باید آن را آموخت. از کجا یاد بگیریم؟ ما باید دانشی داشته باشیم و وقت بگذاریم و یاد بگیریم. میتوانیم صاحب کارخانه شویم، ولی صاحب دانش نخواهیم شد. میتوانیم سوار بنز شویم، ولی تکنولوژی بنز را نخواهیم داشت. آنهم با پول نفتی که بهطور خدادادی به دست آوردهایم.

باید از مرحلۀ قطعهسازی به مرحلۀ فرایندسازی یا ماشینسازی ارتقا  یابیم
حمیدرضــــــــا عظیمیان، مدیرعامـــــــل شرکت فولاد مبارکه  نیز طی سخنانی تصریح کرد :
ارادۀ محکم فولادسازان راهبرد بومیسازی را در شرایط خاص اقتصادی کشور با جدیت هرچه بیشتر به پیش میبرد. بومیسازی حدود ۴۰۰۰ هزار قطعۀ استراتژیک از قطعات اصلی شرکت به کمک سازندگان، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان طی سالهای ۸۱ تا ۹۸، نشان از عزم جدی فولاد مبارکه در این عرصه دارد؛ تاجاییکه حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان از این محل، صرفهجویی اقتصادی شده است. از سال جاری، طی مذاکرات مفصلی که در شرکت با همکاران داشتیم تغییر رویکردی برای مبارکه تعریف کردیم، بدین ترتیب که این شرکت بعد از ۳۰ سال تولید ورق و گذشتن از مرز تولید ۱۱۰ میلیون تن فولاد در سال جاری، اکنون باید حرف جدیدی بزند. صرفا تولید انواع ورق و بومیسازی قطعه حرف کامل و نویی برای این میزان ظرفیت فولاد مبارکه نیست. این شرکت باید از مرحلۀ قطعهسازی به مرحلۀ فرایندسازی یا ماشینسازی ارتقا پیدا کند. مستحضر هستید که ماشینسازی یا فرایندسازی شامل صدها و هزاران قطعه است. ما با استفاده از اتوماسیون و تابلوهای PLC و قطعات CPU و استفاده از دانش برق و جمع کردن چندین تخصص کنار هم میتوانیم ماشینی بسازیم که خروجیای داشته باشد و این بسیار با قطعهسازی فرق میکند. در اینجا شما باید قطعات زیادی طراحی کنید، بسازید و اینها را طبق یک دانش و فرایند کنار هم قرار دهید و با استفاده از اتوماسیون بهصورت خودکنترل، ماشینی ارائه کنید. این کار بسیار ویژه است و سختیهای خودش را دارد، ولی ما را به مرحلۀ بالاتری میرساند. فولاد مبارکه خود را برای این کار چابکسازی کرده است. سازمانی که تا دیروز قطعه میساخت با همان ساختار نمیتوانست فرایندساز باشد، به همین دلیل ساختار سازمان را اصلاح کردیم. نقشۀ راهی تهیه کردیم و در آن به این موضوع فکر کردیم که ۵ تا ۷ سال آینده بتوانیم دانش فنی ابتدا تا انتهای یک واحد فولادسازی، یعنی از کنستانتره تا تولید ورقهای مختلف را کسب کنیم.
همچنان که بیش از ۶ ماه است که اقدامات لازم برای مهندسی و بومیسازی خط اسکین پاس نورد انجام شده، همۀ قطعات موردنیاز این تجهیز فهرست شده و کارهای حوزۀ اتوماسیون آن نیز با همکاری شرکت ایریسا وارد فاز مذاکره شده است. پس از آن، کار را بین سازندگان توزیع خواهیم کرد و انشاءالله سال آینده این تجهیز خودطراحیشده را  به کشور ارائه خواهیم کرد. این آزمایشی برای مهندسان فولاد مبارکه است. این آغاز خودباوری و عبور از مرحلۀ ترس است. البته ما حتما از عهدۀ آن برخواهیم آمد.
در خصوص نمایشگاه هم باید اذعان داشت: تجربۀ خوب سال گذشته از برگزاری همایش و نمایشگاه بومیسازی امسال کاملتر شد. نباید سمینارها و نمایشگاهها در حد حرف باقی بماند. این اقدام مبارکی که وزارت صنعت و بهخصوص رئیس هیئت عامل ایمیدرو از آن حمایت کردهاند نباید بیبهره و کماثر بماند. بهطورقطع نتایج ارزیابیهای برگزاری این نمایشگاه و قراردادهای منعقدشده در آن شرایطی فراهم خواهد کرد که در فواصل سهماهه یا ششماهه سال آینده با چشماندازی بازتر و روشنتر، سومین همایش و نمایشگاه را برگزار کنیم. به همین منظور به مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه تأکید کردهایم که با اشتیاق فراوان و واکاوی هوشمندانهتر از فرصت نمایشگاه در راستای اهداف شرکت استفاده کنند و هر آنچه را برای نقشۀ راه نیاز است مشاهده کنند و حتی وارد مذاکره شوند. بهگونهای برنامهریزی کردهایم که میزان موفقیت این سمینار و نمایشگاه، هفتۀ آینده در فولاد مبارکه ارزیابی شود تا ببینیم چقدر توانستهایم دانش و سازندگی را به سمت خود جلب کنیم. در این راه دست تمامی افراد، شرکتها، گروههای دانشبنیان و تولیدکنندگان قطعات سراسر کشور و همچنین دست متولیان پارکهای علمی و فناوری، شهرکهای علمی و تحقیقاتی را به گرمی میفشاریم و قدردان زحمات آنها هستیم. خواستۀ فولاد مبارکه این است که میخواهد صاحب تکنولوژی شود و بر این باور است که میتواند این افتخار را برای کشور بیافریند. در این زمینه ما از انبوه شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علمی و فناوری، دانشکدههای فنی و مهندسی، دانشگاههای مختلف کشور و همۀ سازندگان و قطعهسازان دعوت کردهایم و با آنها قراردادهای زیادی منعقد کردهایم. اکنون رویکرد جدید شرکت فولادمبارکه در بومیسازی این است که از قطعهسازی به سمت فرایندسازی و ماشینسازی برود و خودش را به یک شرکت صاحب تکنولوژی تبدیل کند.
قطعهسازی کار بسیار خوبی است، ولی اولین قدم است. شما اگر خواستید یک فرایند یا یک ماشین بسازید، باید هزاران قطعه را با یک اتوماسیون یا یک PLC ای که بتواند اینها را اداره کند در کنار هم قرار دهید تا بتوانید خروجی داشته باشید. ما مرحلۀ قطعهسازی را پشت سر گذاشتهایم و الآن باید وارد مرحلۀ بالاتری از دانش و علم شویم و آن این است که بتوانیم فرایند را تعریف کنیم و ماشینش را بسازیم.
فولاد مبارکه در این فرایند بازار بزرگی برای دانشگاهها، پارکهای علمی و فناوری، شهرکهای علمی و تحقیقاتی، شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای خصوصی و پیمانکاران قطعهساز پدید خواهد آورد و از این رهگذر شرکت و کشور را به نتایج قابلملاحظهای رهنمون خواهد ساخت.
از نظر تولید هم وضع شرکت با همت مدیران و کارکنان خوب است و به همۀ اهداف پیشبینیشده دست یافتهایم. در بخش فروش از برنامۀ سالانه جلوتر هستیم و در ۹ ماه نخست امسال توانستهایم به میزان کل فروش سال گذشته، اهداف را محقق سازیم و حدود ۹۰ درصد نیاز صنایع پاییندست را تأمین کنیم. علیرغم تحریمها و مشکلات بهخوبی در مسیر رشد در حال حرکتیم. همۀ کارکنان فولاد مبارکه در جبهۀ اقتصادی مصمماند که همچنان به کشور خدمت کنند.
این اطمینان خاطر را به سهامداران عزیز خواهیم داد که کارکنان فولاد مبارکه همواره تلاش خواهند کرد تا سودآوری شرکت را روبهرشد نگه دارند. همانگونه که بنابر اعلام آمار طی ششماهۀ اول، فروش کل سال گذشته محقق شده است. علاوه بر این فعالیتهای دیگری نیز برای حفظ ارزش سهام شرکت در حال انجام است.
گفتنی است در این همایش ملی، تفاهمنامۀ تأسیس و ایجاد مرکز نوآوری تحول دیجیتال بین ستاد توسعۀ اقتصاد دیجیتال معاونت فناوری ریاست جمهوری، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و دانشگاه تهران با حضور خداداد غریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیسجمهور، محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران و حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان به امضا رسید.
علاوه بر این، سه تفاهمنامۀ دیگر نیز در محل غرفۀ گروه فولاد مبارکه با حضور سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه و شرکتهای دیگر به امضا رسید که شامل تفاهمنامۀ سهجانبۀ تولید تختال مربوط به لولههای انتقال گاز بین شرکت فولاد مبارکه، فولاد اکسین و لولهسازی اهواز، تفاهم نامه بومــی سازی دستگاه تسمــــهزن نورد گرم و تفاهمنامه بومی سازی قطعات نسوز کورههای پیشگرم بود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.