شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به‌عنوان واحد نمونه ایمنی

به گزارش وقت خبر ، سرپرست HSE شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری پس از دریافت این لوح تقدیر گفت: کسب این موفقیت پس از ارزیابیهای بهعملآمده و در پی عملکرد خوب مدیریت و کارکنان شرکت در حوزۀ ایمنی و کاهش ضریب شدت و تکرار حوادث در سال ۱۳۹۷ به دست آمد.
خانم شکوهی بهبود عملکرد زیستمحیطی فولاد سفیددشت را  همراستا  با   اهداف استراتژیک شرکت دانست و گفت: ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده از پساب بروجن جهت تأمین آب موردنیاز واحدهای تولیدی با توجه به منابع  آبی  محدود  کشور  و  توسعۀ  فضای سبز شرکت از موارد مهم در کسب این موفقیت بوده است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.