دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت‌های ناشی از شهادت سردار سلیمانی/ قاضی پورمریدی: ۸۰ دادخواست تاکنون مطرح شده است

دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
کد خبر : 13759
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 دی 1400 - 15:35
دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت‌های ناشی از شهادت سردار سلیمانی/ قاضی پورمریدی: ۸۰ دادخواست تاکنون مطرح شده است
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش وقت خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست قاضی پورمریدی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران برگزار شد.

قاضی پورمریدی در آغاز این جلسه گفت: موضوع دادگاه بررسی دادخواست ۸۰ پرونده با شکایت ۲ هزار و ۵۷۵ نفر از سراسر کشور به طرفیت ۴۲ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی از متهمان این پرونده است. متهمان این پرونده، ترامپ، پمپئو، وزارت خزانه داری آمریکا و سایر اشخاصی هستند که در ترور شهید سلیمانی، طارمی، شهروز‌مظفری و پورجعفری دخیل بودند.

قاضی دادگاه گفت: ترور سردار شهید سلیمانی در ۲ جنبه کیفری و حقوقی قابلیت پیگیری دارد. شعبه ما از منظر حقوقی به این موضوع رسیدگی می‌کند چراکه شعبه حقوقی روابط بین الملل تهران هستیم و این دادگاه صلاحیت جهانی رسیدگی به دعاوی حقوقی جهانی را دارد.

به گفته قاضی پورمریدی ۸۰ دادخواست تاکنون مطرح شده و روزانه دادخواست‌های فراوانی از سوی اقشار مختلف مردمی و خانواده‌های شهدا و شهدای مدافع حرم به ما می‌رسد و این دعاوی را مطرح می‌کنند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران گفت: ٨۵ میلیون ایرانی همه داغدیده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستند و همه مردم ایران امکان تحویل دادخواست به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران که طبق قانون صلاحیت جهانی برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی است، دارند.

قاضی پورمریدی گفت: این افراد از بابت خسارات ناشی از جرم و خسارات مادی و معنوی طرح دعوا کردند، جنبه کیفری پرونده نیز در دادسرای بین‌المللی تهران درحال رسیدگی است و خارج از صلاحیت دادگاه امروز است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران با بیان اینکه بحث حقوقی پرونده نیز از ۲ منظر قابلیت پیگیری دارد، گفت: یک بخش از منظر خانواده شهید سلیمانی و کسانی است که همراه ایشان بودند که البته تا به حال دادخواستی مطرح نکردند و بخش دوم افرادی است که از این موضوع خسارات مادی و معنوی متحمل شدند.

افراد عادی هم می‌توانند به عنوان ذینفع، طرح دعوا کنند

به گفته قاضی دادگاه افراد عادی هم می‌توانند به عنوان ذی‌نفع، طرح دعوا و مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از ترور سردار شهید سلیمانی داشته باشند، این موضوع در قوانین ما سابقا مسکوت بود، اما قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به جهت رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ١٣٩٠ و آیین نامه آن که در سال ١٣٩٢ تصویب شد، به این موضوع پرداخته است.

قاضی پورمریدی گفت بر طبق ماده یک و بند پنج آیین‌نامه یادشده، شعبه ۵۵ ویژه رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی در نظر گرفته شده است و تنها شعبه‌ای است که صلاحیت جهانی دارد و از سوی دیگر صلاحیت کشوری برای رسیدگی به دادخواست‌های مطروحه در این زمینه را دارد.

به گفته قاضی دادگاه در ماده ۶ و بند یک قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی به جهت رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، تفکیک شده است و  چنانچه فردی بحث خسارات حقوقی را داشته باشد باید جزو بازماندگان حادثه یا وارثان سببی و نسبی افراد باشد یا جزو آسیب دیدگان حادثه باشد.

قاضی پورمریدی گفت: این قانون مترقی و مناسب است و در همه دنیا نیز سابقه دارد چنانچه در سال ١٩۵۶ در کشور فرانسه قانونی در این خصوص مصوب و دادگاه‌های آن کشور نیز براساس آن رای صادر کرده‌اند همچنین در آمریکا نیز طبق قوانین این کشور دعاوی متعددی برای اشخاص صاحب سمت پذیرفته و رسیدگی شده است. این جلسه نخستین جلسه است و دادخواست‌ها در رابطه با اقداماتی که خواندگان در ترور شهید سلیمانی انجام داده‌اند، رسیدگی می‌شود.

در ادامه، روح الله سلاجقه وکیل تعدادی از خواهان در جایگاه قرار گرفت و گفت: دادخواهی را از طرف موکلان خود از استان کرمان را برای دادگاه قرائت می‌کنم.

وی ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا و تعدادی از مقامات و نهاد‌های آمریکایی را از خواندگان این پرونده معرفی کرد و گفت: در خصوص قوانین دادگاه و صلاحیت خواندگان در قوانین داخلی و بین المللی، صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و عمومی استان تهران با استناد به قوانین از جمله قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی معنوی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که گرچه ماهیت کیفری دارند، ولی به دلیل نوع و کیفیت مجرمانه ترور شهید سلیمانی استناد به آن‌ها برای صلاحیت دادگاه‌ها موردتاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ قانون تجدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا، مصوب سال ۱۳۹۶، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶ و قانون اقدامات متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام مصوب سال ۹۴ و قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا مصوب ۱۳۹۸ برای رسیدگی به این دعوا محرز و مسلم شد.

اظهارات وکیل اول پرونده مطالبه خسارت‌های ناشی از شهادت سردار سلیمانی

در ادامه، روح الله سلاجقه وکیل تعدادی از خواهان در جایگاه قرار گرفت و گفت: دادخواهی را از طرف موکلان خود از استان کرمان را برای دادگاه قرائت می‌کنم.

وی ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا و تعدادی از مقامات و نهاد‌های آمریکایی را از خواندگان این پرونده معرفی کرد و گفت: در خصوص قوانین دادگاه و صلاحیت خواندگان در قوانین داخلی و بین المللی، صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و عمومی استان تهران با استناد به قوانین از جمله قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی معنوی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که گرچه ماهیت کیفری دارند، ولی به دلیل نوع و کیفیت مجرمانه ترور شهید سلیمانی استناد به آن‌ها برای صلاحیت دادگاه‌ها موردتاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ قانون تجدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا، مصوب سال ۱۳۹۶، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶ و قانون اقدامات متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام مصوب سال ۹۴ و قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا مصوب ۱۳۹۸ برای رسیدگی به این دعوا محرز و مسلم شد.

وکیل دوم پرونده: حضور سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عراق بنا به دعوت کشور میزبان بوده است

در ادامه حجت‎الاسلام‎والمسلمین احمد بهارلو وکیل تعدادی از خواهان قم، عنوان کرد: ریاست محترم دادگاه با کسب اجازه از طرف موکلین که تعدادی از اهالی محترم مومن و متدین استان قم می‌باشد اینجانب احمد بهارلو به وکالت از آحاد طرح دعوی علیه ۴۲ شخص، شخصیت و شرکت و موسسه و وزارتخانه‌هایی که موجب و برنامه‌ریز طرح شهادت سردار سرافرازمان حاج قاسم سلیمانی را شکات داشتند ارائه می‌کنم.

بهارلو ادامه داد: ریاست محترم دادگاه احتراماً در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۰ مصادف را ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابوالمهدی المهندس معاون حشدالشعبی به همراه ۸ نفر دیگر از اتباع ایرانی و عراقی در نزدیکی فرودگاه عراق در کشور عراق طی عملیاتی تروریستی به وسیله یک فروند پهباد آمریکایی نقطه زن مورد هدف قرار گرفته و ترور شدند.

وی افزود: ریاست محترم دادگاه حضور سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عراق بنا به دعوت کشور میزبان و به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت و سفر وی به عراق در راستای وظایف بین المللی و همچنین قوانین داخلی جمهوری اسلامی برای ملاقات رسمی با مقامات عراقی و مقابله با پدیده شوم تروریسم انجام شد.

بهارلو ادامه داد: ساعاتی پس از ترور سپهبد قاسم سلیمانی وزارت دفاع آمریکا مسئولیت ترور را برعهده گرفت و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات موصوف بر اساس دستور رئیس جمهور دولت ترامپ و توسط ارتش ایالات متحده اجرا شده است. متعاقباً دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با مطرح کردن ادعا‌های بی اساس علیه سپهبد قاسم سلیمانی سعی کرد اقدام تروریستی مذکور را توجیه و به آن مشروعیت ببخشد.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.