عملکرد پتروشیمی خارک در 6 ماه ابتدایی امسال:

رشد ۹.۶ درصدی فروش پتروشیمی خارک در شش ماه نخست سال جاری

افزایش ۴۶۴ میلیارد تومانی فروش صادراتی شخارک با رشد ۹.۶ درصدی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲، نشان دهنده افزایش درآمد این شرکت صادراتی از محل سه محصول پنتان، پروپان و بوتان بوده است.
کد خبر : 27035
تاریخ انتشار : جمعه 21 مهر 1402 - 16:37
رشد ۹.۶ درصدی فروش پتروشیمی خارک در شش ماه نخست سال جاری
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش خبرنگار وقت خبر، آمار کدال بورس به نقل از صورت‌های مالی ۶ ماهه ۱۴۰۲ شخارک با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی نشان می‌دهد نسبت هزینه یوتیلیتی گاز به فروش شخارک به ۵۱.۶ درصد کاهش یافته و نشان دهنده کاهش نسبت هزینه یوتیلیتی به میزان ۴.۲ واحد درصد نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.

فروش محصول پنتان ۱۳۸ میلیارد تومان، فروش پروپان ۲۴۱ میلیارد تومان و فروش بوتان ۵۶۳ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

افزایش فروش صادراتی شخارک با رشد ۹.۶ درصدی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲، نشان دهنده افزایش درآمد این شرکت صادراتی از محل سه محصول پنتان، پروپان و بوتان بوده است. از سوی دیگر، نسبت هزینه یوتیلیتی گاز به فروش شخارک به ۵۱.۶ درصد فروش در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته و نشان دهنده کاهش نسبت هزینه یوتیلیتی به میزان ۴.۲ واحد درصد نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.

همچنین افزایش فروش صادراتی شخارک نشان دهنده افزایش درآمد این شرکت صادراتی از محل سه محصول پنتان، پروپان و بوتان بوده است. فروش محصول پنتان ۱۳۸ میلیارد تومان، فروش پروپان ۲۴۱ میلیارد تومان و فروش بوتان ۵۶۳ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

شاخص ۶ ماه اول ۱۴۰۱ – میلیارد تومان ۶ ماه اول ۱۴۰۲ – میلیارد تومان درصد تغییر
هزینه خوراک گاز ترش ۲۳۰۸ ۲۳۴۰ ۱.۵
هزینه سوخت گاز طبیعی ۳۹۷ ۴۰۳ ۱.۵
مجموع هزینه خوراک و سوخت ۲۷۰۵ ۲۷۴۳ ۱.۴
مقدار مصرف گاز ۵۸۳میلیون متر مکعب ۵۹۲ میلیون مترمکعب ۱.۵
کل فروش صادراتی شخارک ۴۸۴۴ ۵۳۰۸ ۹.۶
نسبت هزینه یوتیلیتی گاز به فروش ۵۵.۸ درصد ۵۱.۶ درصد ۴.۲- واحد درصد
فروش متانول ۲۵۶۳ ۲۲۸۷ ۱۰.۷-
فروش گوگرد ۳۲۰ ۱۱۷ ۶۳-
فروش پنتان ۷۰۷ ۸۴۵ ۱۹.۵
فروش بوتان ۷۸۸ ۱۰۲۹ ۳۰.۶
پروپان ۴۶۵ ۱۰۲۸ ۱۲۱

نگاهی به درصد تغییرات فروش پتروشیمی خارک در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این شرکت، از تولید و فروش متانول و گوگرد به دلیل وضعیت بازار کاسته و بر مقدار تولید و فروش سه محصول دیگر یعنی پروپان و پنتان و بوتان افزوده است.

در دوره یک ماه شهریور ۱۴۰۲ نیز فروش شرکت پتروشیمی خارک معادل ۳۳۷۷ میلیارد تومان گزارش شده که شامل ۱۳۲ میلیارد تومان متانول، ۵۳ میلیارد تومان بوتان و ۱۵۲ میلیارد تومان پروپان بوده است.

ترکیب فروش محصولات شخارک، رشد ۱۲۱ ذرصدی فروش پروپان از ابتدای امسال

آمار کدال بورس به نقل از صورت‌های مالی ۶ ماهه ۱۴۰۲ شخارک با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی نشان می‌دهد که فروش پروپان از ۴۶۵ میلیارد تومان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۰۲۸ میلیارد تومان در شش ماه نخست ۱۴۰۲ رسیده و ۱۲۱ درصد افزایش داشته است.

رشد ۳۰۶ درصدی فروش بوتان

فروش بوتان نیز از ۷۸۸ میلیارد تومان در نیمه نخست پارسال به ۱۰۲۹ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال رسیده و ۳۰.۶ درصد رشد داشته است.

رشد  ۱۹.۵ درصدی فروش پنتان

همچنین فروش پنتان از ۷۰۷ میلیارد تومان شش ماه نخست ۱۴۰۱ به ۸۴۵ میلیارد تومان در شش ماه نخست ۱۴۰۲ افزایش داشته و رشد ۱۹.۵ درصدی داشته است.

اما فروش متانول متاثر از وضعیت بازارها، از رقم ۲۵۶۳ میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۱ به ۲۲۸۷ میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۲ رسیده و ۱۰.۷- درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، فروش گوگرد از ۳۲۰ میلیارد تومان در نیمه نخست پارسال به ۱۱۷ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال رسیده و ۶۳- درصد کاهش داشته است.

نسبت ۵۱ درصدی هزینه یوتیلیتی خوراک و سوخت به فروش شخارک در ۶ ماه اول ۱۴۰۲

نسبت هزینه یوتیلیتی شامل هزینه خوراک و سوخت که روی هم ۲۷۴۳ میلیارد تومان بوده به کل فروش با رقم ۵۳۰۸ میلیارد تومان به ۵۱.۶ درصد در ۶ ماه اول ۱۴۰۲ رسیده است. این نسبت در ۶ ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۵۵.۸ درصد بوده و نشان می‌دهد که نسبت هزینه گاز به فروش معادل ۴.۲ واحد درصد کاهش داشته و پتروشیمی خارک تقریبا با همان میزان مصرف گاز سال قبل توانسته فروش و در آمد بیشتری را کسب کند.

اما از سوی دیگر، نشان می‌دهد که هزینه خوراک گاز در رشد هزینه پتروشیمی‌ها تا چه حد اثر گذار بوده و بخش قابل توجهی از درآمد و فروش پتروشیمی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ لذا شرکت‌های پتروشیمی به سمت تولید کالا‌های با ارزش افزوده بیشتر حرکت می‌کنند تا از خام فروشی و محصولات پایه‌ای به سمت محصولات با ارزش افزوده و با درآمد و سود بیشتر بروند.

کل هزینه گاز شامل سوخت و خوراک گاز ترش در پتروشیمی خارک طی ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۷۴۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۷۰۵ میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. مقدار مصرف نیز از ۵۸۳ میلیون مترمکعب در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ به ۵۹۲ میلیون مترمکعب در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ رسیده و ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

هزینه سوخت گاز طبیعی نیز ۴۰۳ میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال قبل ۳۹۷ میلیارد تومان اعلام شده بود که ۱.۵ درصد رشد کرده است. مقدار مصرف گاز به عنوان سوخت نیز از ۱۹۸ میلیون متر مکعب به ۲۰۱ میلیون مترمکعب رسیده و ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

هزینه خوراک گاز ترش ۲۳۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۳۰۸ میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل رشد ۱.۴ درصدی داشته است. مقدار مصرف گازترش و خوراک از ۳۸۴ میلیون متر معکب در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به ۳۹۰ میلیون متر مکعب در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده و ۱.۵ درصد رشد کرده است.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.