بیمه سرمد خسارت ۶۲ میلیارد ریالی گراند صنعت را پرداخت کرد
در سال تولید، اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان، بیمه سرمد در راستای حمایت از تولید داخلی، خسارت شرکت گراند صنعت خراسان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی را جبران کرد تا چرخ‌های تولید کشور، با قدرت به گردش خود ادامه دهد.
سرآمد سود سازی در صنعت بیمه

براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، سود انباشته بیمه سرمد در پایان مالی سال قبل به بیش از 200 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل از آن افزایش 350 درصدی داشته است