افزایش عجیب حجم مطالبات غیرجاری بانک مجید قاسمی

یکی از مواردی که در چندسال گذشته همواره به نظام بانکی کشور که از ارکان اصلی اقتصاد کشور است آسیب زده بحث مطالبات مشکوک الوصول ، معوقات و سررسیدهای گذشته است که تحت عنوان مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالبات به دلائل مختلف خیلی امیدی به بازپس گیریشان وجود ندارد و در نهایت بخشی از نقدینگی بانک ضایع می شود.

امتیازات ویژه بانک مجید قاسمی برای برخی نور چشمی ها

طبق صورتهای مالی نه ماهه ی ۹۸ این بانک معادل ۹۳ درصد از دارائیهایش بدهی دارد و ۷.۴۷۵ میلیارد ریال هزینه ی مطالبثات مشکوک الوصول را در مارنامه ی نه ماهه ی خود می بیند. اما مطالبات بالای مشکوک الوصول در این بانک ناشی از چیست؟

لزوم شفاف سازی مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص برخی ابهامات

درآمدهای پائین بر سر راه اشتغال قرار دارد که اولا نشان دهنده ی شفافیت سیستمی و سازمانی در یک نهاد است و دوماً توانایی ایجاد بازدارنده هایی را داشته باشد که در آن هیچکس در هیچ جایگاهی نتواند از قوانین و مقررات جلوتر باشد.

پرداخت های فشلی در بانک پاسارگاد

به گزارش “وقت خبر”بانک پاسارگاد را می توان نمونه روشن بانکداری فشل مثال زد.گواه این ادعا می تواند بنگاهداری با ۴۲ شرکت و اعطای وام ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیونی به پسر مدیرعامل بانک و نیز هزینه های کلان کارمندان آن باشد.