همکاری بلند مدت و مشترک شرکت فولاد مبارکه با سازمان زمین شناسی

مدیر عامل شرکت فولادمبارکه اظهار کرد: ما در شرکت فولاد مبارکه می توانیم با سازمان زمین شناسی به عنوان سازمان تخصصی و قانونی کشور فعالیت بلند مدت و مشترک انجام دهیم تا امور معدنی توسط این سازمان به صورت کاملا علمی و کارشناسی صورت گیرد و فولاد مبارکه نیز به فعالیت های خود در حوزه فولاد بپردازد.