سفرهای استانی از چهارشنبه ممنوع می شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصمیم گرفتیم از چهارشنبه تا دوشنبه سفرهای بین استانی ممنوع شود،‌ گفت: نگرانی‌ها در مورد تبلیغات های انتخاباتی با مشخص شدن افراد و لیست ها کمتر شده و مقداری شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود و صداوسیما کاری کند که تبلیغات عمدتا صدا و سیمایی یا فضای مجازی باشد.