ایران چقدر از اروپا طلبکار است؟

به گزارش وقت خبر , دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای آسیایی تجمیع شده و درصد اندکی از پول های ایران در اروپا مانده است. به علت فروش غالب نفت ایران به کشورهای آسیایی همانند ژاپن، چین و کره جنوبی، بیشترین میزان پول‌های بلوکه شده ایران نیز در این کشورها قرار دارند. از این