افزایش ۵۱ درصدی بهای محصولات نفت بهران طی یکسال

با قبول اینکه در شرایط تحریم برخی اقلام در پروسه ی تولید نرخ افزایشی پیدا می کنند این سؤال نیز مطرح می شود که چنین افزایشی تا کجا معقول و منطقی است و چه سازمانهایی وظیفه ی نظارت بر عملکرد تولیدیها و افزایش بی رویه نرخ محصولات آنها را دارند؟

نفت بهران با تبلیغات هنگفت بدون پیشرفت

تبلیغات در خدمت فروش قرا می گیرد به این معنی که مدیران شرکتهای مختلف با صرف هزینه ی تبلیغات انتظار بازخورد دارند تا با بیشتر شدن فروش علاوه بر اینکه سرمایه ی از دست داده بابت تبلیغات را جبران کنند در بخش فروش با گرفتن سهم بیشتری از بازار به سرمایه ی شرکت اضافه کنند.

هزینه هرماه تبلیغات نفت بهران ۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون تومان می شود

آنطور که از صورتهای مالی این شرکت نفتی برمی آید نفت بهران قرار است تا پایان سال ۴۳۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال برای تبلیغاتش خرج کند که یعنی هزینه هرماه تبلیغات این شرکت تا پایان سال ۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون تومان خواهد شد که رقم بسیار بالایی است.