سرعت گیر افزایش سرمایه و خالی کردن جیب مردم با تصمیمات انتحاری سازمان بورس

در روزهایی که بازار سرمایه روند خوبی را پشت سر می گذاشت و شاید در بین همه ی خبرهای بدی که این روزها در سطح کشور مخابره می شد همیشه موجی از امید و انگیزه را به فعالان می داد اما در چند وقت اخیر تصمیماتی در این بازار گرفته شد که با هم نگاهی به تصمیمات سازمان بورس و تأثیر آن در بازار سرمایه می اندازیم