آمار نا امید کننده بوتان از افزایش قیمت تا کاهش تولید و فروش

به گزارش “وقت خبر“گروه صنعتی بوتان که گروه توسعه ی بوتان و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را به عنوان بزرگترین سهامداران خود می بیند در ۶ ماهه ی منتهی به پایان شهریور ۹۸ آمار جالبی نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود به جا نگذاشت. این گروه صنعتی طی سال ۹۷ نسبت به