فولاد مبارکه با رأی حداکثری دو سال دیگر عضو هیئت‌مدیره بورس کالای ایران شد
در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت بورس کالای ایران که در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت انجام شد، شرکت فولاد مبارکه با کسب اکثریت آرا به یکی از کرسی‌های ارزشمند هیئت‌مدیره بورس کالای ایران تا 2 سال آینده دست یافت.
پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

به اعضای هیئت مدیره ی این بیمه در پایان سال ۹۶ به میزان ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال پاداش داده شد که سهم هریک از اعضا اگر بطور مساوی در نظر بگیریم ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال می شود.این مقدار اما در ۶ ماهه ی ۹۸ با جهش تقریبا ۲۷ درصدی به ۹ میلیارد ریال رسید که سهم هریک از اعضا به ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

ذوب آهن اصفهان غرق در چالش چند شغله ها

ذوب آهن اصفهان در حال سپری کردن روزگار وخیمی است. موضوعی که بدون شک تصمیمات مدیریتی در آن نقش بسزایی داشته و این موضوع غیرقابل انکارست. بررسی صورتهای مالی ذوب آهن در پایان خرداد سال جاری نشان می دهد علیرغم اینکه این شرکت زیان انباشته خود را ۲۲ درصد کاهش داده اما همچنان با بیش