در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو مجمع نمایندگان استان کرمان مطرح شد؛
کاروانسرای وکیل کرمان؛ جذب گردشگر خارجی و انتقال درآمد ارزی به کشور
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان محمدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کرمان تصریح کرد: کاروانسرای وکیل کرمان یکی ازمکان‌های تاریخی این شهر است که به همت بخش خصوصی به نحو مناسبی مرمت شده و می‌تواند یکی از جاذبه‌های مهم این شهر در بحث گردشگری داخلی و خارجی و انتقال درآمد ارزی به کشور باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با نبض بازار:
همانند کاروانسرای وکیل کرمان بخش خصوصی به کمک میراث فرهنگی بیاید
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی باید به کمک میراث فرهنگی بیاید تا بتوان این اثار را همانند آنچه که در مورد کارونسرای کرمان انجام شده است، بازسازی کرد، تصریح کرد: در قالب واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی می‌توان ترمیم و مرمت کاروانسرا‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون عمران مجلس:
از ظرفیت بخش خصوصی برای حفظ و مرمت آثار کهنی مانند کاروانسرا‌های قدیمی استفاده شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی برای حفظ و مرمت آثار کهن مانند کاروانسرا‌های قدیمی استفاده شود، تصریح کرد: اگر مشوق‌های دولتی و بانکی برای بازسازی و نگهداری کاروانسرا‌های قدیمی به اندازه کافی توجیه اقتصادی داشته باشد، بخش خصوصی به میدان خواهد آمد.
در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد:
جاذبه اقامتی کاروانسرای وکیل کرمان برای گردشگران داخلی و خارجی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مرمت کاروانسرا‌های قدیمی کشور مانند کاروانسرای وکیل کرمان و تبدیل آن به هتل تاکید کرد: اگر بر روی جاذبه‌های بومی و منطقه‌ای هر استان کار کرده و آن را تقویت کنیم برای گردشگران از جذابیت بالایی برخوردار است و قطعا استراحت و تفریح برای گردشگران در کاروانسرا از هتل جذابتر است.