قاچاق زعفران ایرانی یا سوءاستفاده از برند اسپانیایی؟

پلیس و گمرک اسپانیا ادعا کرده‌اند که باندی را دستگیر کرده‌اند که در فروش زعفران ایرانی به جای زعفران معروف اسپانیایی نقش دارند. این ادعا در حالی است که سالیان سال است که زعفران ایران به اسم زعفران اسپانیایی به فروش می‌رسد.