سهم ۹۴درصدی گروه فولادمبارکه از تولید ورق گرم کشور در ۲ ماهه اول ۱۴۰۰
عملکرد ماهانه شرکت‌های فولادساز کشور در زمینه تولید انواع محصول طی ۲ ماه اول ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن، بیشترین حجم تولید محصول فولادی مربوط به ورق گرم به میزان یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۴۶ تن بوده است و گروه فولاد مبارکه سهم ۹۴ درصدی از این میزان تولید را در اختیار دارد.شرکت جهان فولاد سیرجان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ توانسته است میلگرد به میزان ۴۷هزارو۳۷۳تن تولید کند.