بی اعتنایی یا اهمال؟ پرداختهای کلان بیمه آسیا با چه توجیهی؟

  به گزارش “وقت خبر” ، شفافیت مالی لزوم اعتماد مردم به نهادهای بانکی و بیمه ایست. در چندوقت گذشته موضوع مورد بررسی در بیمه ها عمدتاً راجع به برخی مسائل مانند مالیات بر صنعت بیمه بود و در این میان از انتشار برخی اخبار مرتبط با بیمه ها یا خودداری شد و یا به